Jokisauna

Suo­men ai­noa ylei­sön käy­tös­sä ole­va Alvar Aal­lon suun­nit­te­le­ma sau­na
Jokisauna_Kauttua

Jo­ki­sau­na – Al­var Aal­lon sau­na joen sy­lis­sä

Maail­man­kuu­lun ark­ki­teh­din Al­var Aal­lon suun­nit­te­le­ma Jo­ki­sau­na on uniik­ki ja ins­pi­roi­va sau­na- ja pe­su­la­ra­ken­nus, jon­ka Aal­to suun­nit­te­li alun­pe­rin teh­taan työ­läis­ten käyt­töön. Ny­kyään, kun­nos­tet­tu­na ja Al­var Aal­lon huo­ne­ka­luil­la tyy­lik­kääs­ti si­sus­tet­tu­na, Jo­ki­sau­na toi­mii hy­vin­voin­ti- ja ark­ki­teh­tuu­ri­mat­kai­li­joi­den, ko­kous­ta­jien, juh­li­joi­den ja de­sign-shop­pai­li­joi­den pal­ve­lu­paik­ka­na.

Jo­ki­sau­na, Suo­men ai­noa ylei­sön käy­tös­sä ole­va Aal­lon suun­nit­te­le­ma sau­na- ja pe­su­la­ra­ken­nus si­jait­see lou­nai­ses­sa Suo­mes­sa, Eu­ran kun­nas­sa.

Jokisauna

Sosiaalinen media

Sijainti